EECS Class Enrollment Holist Page
EECS Class Enrollment HOTLIST Page
Classes sorted by fewest empty seats first as of Sun Mar 3 03:32:20 EST 2024


Winter
Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Summer Spring Fall Intersession Winter Summer Spring Fall Summer
Major 2023-2024 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2021-2022 2021-2022 2021-2022 2020-2021 2020-2021 2020-2021 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2013-2014 2013-2014 2013-2014 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2010-2011
CS Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList Get HotList
EE Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist
ET Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist Get Hotlist